Hemiks - Poljoprivredne apoteke, preparati za poljoprivredu
NaslovnaSavetiProizvodi - robne markeO namaVideo prilozi sa TVApoteke - lokacijeKontakt
Srpski English
 

Hemiks doo poslovna zgrada


Privredno društvo „Hemiks“ osnovano je 1991. godine pod imenom PP „Hemiks“ Staro Selo. Današnji oblik i vlasničku strukturu dobija 1999. godine, kada se formira „Hemiks“ d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Velika Plana.

Osnivači i suvlasnici su: Trajković Novica, dipl. ing. poljoprivrede za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda, sa 52% udela, i Trajković Milina, dipl. ing. poljoprivrede za tehnologiju stočnih proizvoda, sa 48% udela.

Osnovna delatnost je promet na veliko i malo sredstava za zaštitu bilja i ostalog repromaterijala za poljoprivredu. U oblasti veleprodaje “Hemiks” snabdeva cca 200 kupaca, pretežno poljoprivrednih apoteka, na svim područjima značajnim za poljoprivrednu proizvodnju Srbije. Maloprodaja se odvija u 17 poljoprivrednih apoteka “Hemiks”. Ponuda obuhvata preko 3000 proizvoda namenjenih poljoprivrednoj proizvodnji.

 

Privredno društvo raspolaže i sledećim sopstvenim poslovnim resursima:

 • skladišni prostor u Starom Selu, površine cca 1000 m2,Hemiks doo magacini
 • prodajni maloprodajni prostor od skoro 1400 m2, od čega preko 500 m2 u vlasništvu,
 • poslovni prostor za komercijalno-finansijsku i administrativnu funkciju u Starom Selu i Velikoj Plani, površine 207 m2,
 • vozni park od 8 vozila za prevoz roba.

Zaposleni: Funkcije Privrednog društva obavlja 54 stalno zaposlena radnika, od kojih je 16 sa visokom stručnom spremom. Na poslovima edukacije poljoprivrednih proizvođača “Hemiks” angažuje i najpoznatije stručnjake – profesore poljoprivrednih fakulteta iz Beograda i Novog Sada.

Misija

Misija Privrednog društva „Hemiks“ jeste snabdevanje poljoprivrednih proizvođača sredstvima za zaštitu bilja i ostalim repromaterijalom za poljoprivredu, uz primenu najboljeg znanja u oblasti poljoprivrede. Naše poslovanje je zasnovano na sledećim principima:

 • STRUKA ISPRED TRGOVINE, kao osnovni moto poslovanja ostvaruje se edukacijom kupaca u oblasti integralne proizvodnje i integralne zaštite bilja, sa ciljem da oni proizvedu kvalitetnu i zdravstveno bezbednu hranu, konkurentnu na domaćem i ino tržištu. Edukaciju ostvarujemo permanentno, putem:

  1. predavanja - radionica u zimskom periodu, koja realizujemo uz učešće profesora sa poljoprivrednih fakulteta i stručnjaka – specijalista za pojedine oblasti;
  2. preporuka za zaštitu bilja, na osnovu praćenja uslova za pojavu i razvoj glavnih prouzrokovača bolesti i štetočina i slanjem SMS poruka na preko 3.800 adresa,
  3. izrade flajera i postera, kojima se nude moguća rešenja za određene probleme u zaštiti bilja;
  4. učešća (direktnog ili putem priloga) u specijalizovanim tv emisijama, u kojima nudimo biološki efikasna, ekološki prihvatljiva i ekonomski profitabilna rešenja za neke od glavnih problema u zaštiti bilja;
 
 • Maksimalna ulaganja u obezbeđenje uslova za pružanje blagovremene i kvalitetne usluge Posebno se ulaže u:

  1. obuku i usavršavanje kadrova;
  2. otvaranje novih i opremanje postojećih maloprodajnih objekata, kako bi ponuda bila što bliže kupcu;
  3. vozila i opremu za snabdevanje vlastitih maloprodajnih objekata i kupaca na veliko;
  4. razvoj funkcije marketinga, kao koncepta poslovanja orijentisanog prema kupcima, pri čemu se polazi od formiranja potreba kupaca za određenim proizvodima – uslugama.

Vizija

 • Razvoj direktnog uvoza i zastupanje stranih proizvođača pesticida i sredstava za ishranu bilja - što je već ostvareno u 2012. i 2013.god.
 • Unapređenje edukacije korisnika, sa tendencijom prerastanja u konsalting.
 • Povezivanje kupaca – poljoprivrednih proizvođača, u cilju zajedničkog plasmana njihovih proizvoda.
 • Proširenje teritorije na kojoj Privredno društvo ostvaruje svoju delatnost.
 • Formiranje ekipe stručnjaka za hemiju zemljišta i fiziologiju i ishranu biljaka.
 • Osposobljavanje Privrednog društva i svih korisnika usluga – kupaca, za poštovanje i primenu standarda koje postavlja zakonska regulativa u oblasti zaštite bilja, sredstava za zaštitu bilja i sredstava za ishranu bilja u EU i samim tim i u Srbiji.

 

NASLOVNA | SAVETI | PROIZVODI | O NAMA | VIDEO | APOTEKE | KONTAKT
Copyright ©2011 SmileSoft.Net